hur läser man en bok? [del 2]

Follow up på hur läser man en bok? [del 1]

Ja, hur läser man en bok, egentligen?

Mitt direkta, spontana svar på frågan, liksom en av er läsare kommenterade är förebehållslöst. Oreserverat. En bok består, i mångt om mycket, av ett flertal olika komponenter, såsom den tid och miljö boken skrevs i, vem författaren var och hur denne levde och hur boken mottogs vid publicering, för att nämna några exempel. Men det är inte alltid så, att man som läsare är insatt i dessa företeelser, innan man läser boken. Nej, tvärt om tror jag snarare att det är så att man som vardaglig läsare i de allra flesta fall är relativt oinsatt i dem.

Något jag lagt märke till under den litteraturanalys jag gjort i mina svenska- och engelskakurser, är hur annorlunda man ser på en bok, när man analyserat nämnda komponenter. Så, är man som läsare nödvändigtvis skyldig att ta dessa komponenter i beaktning, när man läser en bok, för att maximera nöjet av den?

Jag tror att det finns en stor poäng, både i att läsa en bok förebehållslöst och med beaktning. Men hur ska man göra det? Finns det något rätt och fel? Återkommer i del 3.

 
1 kommentar
Cassandra Haraldsson

Intressant :)