hur läser man en bok? [del 1]

 
Nyligen genomförde vi en diskussion kring Jane Eyre i skolan. Diskussionen berörde flera aspekter av boken, såsom hur stor påverkan tiden och miljön boken skrevs ihar för handlingen, klasskillnader, och! huruvida Jane Eyre är en feministisk roman eller inte. Diskussionen fick mig att tänka, på detta med hur vi läser böcker och om det egentligen finns något riktigt sätt att läsa böcker på. (Gör det det?).
 
Feminism är ett oerhört viktigt begrepp med en oerhört viktig innebörd. Det inbegriper jämställdhet, i ordets fulla bemärkelse. Att kvinnor och män - att människor är lika mycket värda (kolla SAOL). I sanningens namn tycker jag dock att betydelsen liksom har suddats ut under de senaste årens tsunami-liknande debatt, och har blivit snedvriden och... tjatig? Vilket totalt motverkar detta viktiga med att nå ut till omvärlden med jämställdhet.
 
För att applicera denna tankegång på Jane Eyre
Jane Eyre är onekligen en bok som har ett av sina fokus på jämställdhet, något som är högst revolutionernade med tanke på att den skrevs under 1800-talets mitt. Men är Jane Eyre nödvändigtvis en feministisk roman för det, och bör den läsas med denna feminism i åtanke? Hur läser man en bok, egentligen?

(Cliffhanger. Återkommer i del 2).

Hur tycker ni att en bör läsa böcker?

 

 

1 kommentar
Anna

Förbehållslöst?!